Zraszacze wynurzalne PERROT.
Prosimy o zapoznanie
się z danymi
technicznymi w zakładce
"Nawadnianie"