Zraszacze wynurzalne PERROT.
Prosimy o zapoznanie
się z danymi
technicznymi w zakładce
"Nawadnianie"

Ochrona środowiska / odladzanie samolotów 

PERROT -
specjaliści w wiązaniu pyłów przez zraszanie: składowisk materiałów sypkich, placów przeładunkowych,
składowisk odpadów komunalnych, placów manewrowych, zsypów, sit,
taśmociągów, ładowarek i zwałowarek.


Rozdeszczowanie roztworu wody i środka do usuwania oblodzenia samolotu
jest dużym wkładem firmy Perrot w ochronę środowiska.