Zraszacze wynurzalne PERROT.
Prosimy o zapoznanie
się z danymi
technicznymi w zakładce
"Nawadnianie"

Zraszacze

Składowisko koksu 
Kokskohlelagerplatz

Obszar manewrowy i przeładunkowy 
Umschlagplatz und Verkehrsfläche
 
Składowisko węgla 

Kohlelagerplatz

Składowisko odpadów komunalnych 
Recyclingplatz
 
Podstawowe elementy systemu zraszającego:


Zraszacze wielkoobszarowe Perrot typu ZN 45 W lub typu P1M mogą być instalowane w ogrzewanych lub nieogrzewanych stacjach IS
 

PERROT Großflächenregner P1 M

PERROT Großflächenregner P1 M

 

PERROT Großflächenregner ZN 45 W

PERROT Großflächenregner ZN 45 W