RODO

Szanowni Państwo,dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie zasad ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej oraz zwiększenie w tym zakresie praw osób fizycznych. Perrot-Polska Sp. z o.o., mając na uwadze szczególną rolę danych osobowych i ich bezpieczeństwa, zobowiązuje się do podejmowania niezbędnych działań mających na celu zapewnienie ochrony danych osobowych.

Spełniając swój obowiązek wynikający z art. 13 RODO chcemy poinformować, w jaki sposób przetwarzane są przez nas dane osobowe, a przede wszystkim poinformować o prawach, które będą przysługiwały Państwu w związku z nowymi przepisami.

Prosimy bardzo o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Perrot-Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu (43-450), przy ul. Kreta 2;

2. osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Perrot-Polska Sp. z o.o. jest administrator danych osobowych dostępny pod adresem: perrot@perrot.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia oraz wykonania umowy, w tym zapewnienia obsługi sprzedażowej i pytań zgłaszanych pocztą e-mail oraz telefonicznie, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora danych;

5. Perrot-Polska Sp. z o.o. jest częścią The Toro Company, która znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane firmie The Toro lub jej podmiotom stowarzyszonym oraz partnerom biznesowym do celów wymienionych powyżej. Administrator danych stosuje odpowiednie środki w celu zabezpieczenia Pani/Pana danych osobowych, w tym poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych osobowych zaakceptowanych przez Komisję Europejską decyzją z dnia 5 lutego 2010 r. (2010/87 / UE) w odniesieniu do transferów poza Unię Europejską. Może Pani/Pan uzyskać kopię dokumentu zawierającego właściwe zabezpieczenia, przesyłając żądanie na następujący adres e-mail: perrot@perrot.pl.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz później przez wymagany przepisami prawa podatkowego okres przechowywania dokumentacji (6 lat). W przypadku, gdy realizacja umowy nie dojdzie do skutku, dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata od dnia ich zebrania;

7. pod pewnymi warunkami posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. jeśli ma Pani/Pan wątpliwości dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, zachęcamy najpierw do bezpośredniego zgłoszenia tego problemu. Jednakże informujemy, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem umownym. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania niemożność realizacji umowy;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

Pozdrawiamy serdecznie
Perrot-Polska Sp. z o.o.