Jako lider w branży, Perrot jest wiodącym na rynkach światowych dostawcą produktów oraz systemów do zraszania w rolnictwie, sporcie i ochronie środowiska. Jako część dużego międzynarodowego koncernu The Toro Company każdego dnia wiele ludzi styka się z naszymi produktami. Codziennie kilka tysięcy pracowników na całym świecie angażuje się w rozwój i sukces naszego niezależnego i innowacyjnego przedsiębiorstwa.

       W związku z rozwojem naszej firmy w Ustroniu poszukujemy kandydata na stanowisko:

Inżynier produkcji - Manufacturing Engineer

 

 

Zakres obowiązków :

 

Ocena aktualnych metod produkcji, opracowanie udoskonalonych procesów pod kątem LEAN MANUFACTURING, uzyskanie akceptacji i wdrażanie.

Zarządzanie płynnym przejściem nowych produktów z etapu projektowania do produkcji, dobierając odpowiednie metody, techniki, urządzenia, przyrządy produkcji w celu zapewnienia wymaganej jakości i odpowiedniego poziomu kosztu.

Zaangażowanie w prace badawczo-rozwojowe, inżynieryjne i personalne na wczesnym etapie rozwoju produktu, w celu zapewnienia, iż wszystkie wymagania dotyczące produktu i systemu są brane pod uwagę od początkowej koncepcji produktu do produktu końcowego.

Projektowanie i wdrażanie nowych systemów i procesów w celu poprawy wydajności pracy i stałej jakości.

Identyfikacja możliwości obniżenia kosztów, uzyskanie akceptacji i wdrożenie

w uzgodnionych czasie i budżecie.

Współpraca z zewnętrznymi dostawcami w odniesieniu do urządzeń i sprzętu wykorzystywanymi w procesie produkcji.

Określenie zakupu odpowiedniego wyposażenia (maszyny), gdy jest to wymagane, współpraca z działem zakupu i działem finansowym w celu uzyskania niezbędnych akceptacji do zakupu.

Wsparcie procesów produkcyjnych w rozwiązywaniu problemów związanych z wydajnością i jakością, przyjmując systematyczne podejście do rozwiązywania problemów.

Bieżące śledzenie i znajomość aktualnych trendów w branży produkcyjnej, na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Wsparcie wdrożenia SAP w oddziałach niemieckim i polskim. Obejmuje to tworzenie i bieżące utrzymanie danych Material Master Data.

Zapewnienie zgodności z polityką firmy i standardami bezpieczeństwa.

Obsługiwanie projektów specjalnych, zgodnie z przeznaczeniem

Wszelkie inne obowiązki zgodnie ze stanowiskiem lub poleceniem

 

 

 

Wymagania dla kandydata :

 

5 letnie doświadczenie na stanowisku inżyniera produkcji

Doświadczenie w analizie metod z perspektywy LEAN MANUFACTURING

w celu eliminacji odpadów (ubytków, marnotrawstwa).

Znaczące doświadczenie z automatyzacją ręcznych metod produkcji.

Doświadczenie w pracy z systemami ERP takimi jak SAP.

Bardzo dobra znajomość arkuszy kalkulacyjnych.

Umiejętność oceny całości i raportowania.

Odnajdywanie się zarówno w pracy biurowej jak i w hali produkcyjnej.

Otwarty, wykazujący inicjatywę, ale umiejący pracować w grupie.

Wykształcenie: techniczne, idealnie: ukończony kierunek studiów tej specjalizacji.

Biegła znajomość języka angielskiego, mile widziana także niemieckiego

Znajomość zagadnień finansowych z umiejętnością tworzenia planów wydatkowych.

Solidny, asertywny i umiejący pracować z ludźmi.

 

 

Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem pracy na tym stanowisku prosimy o przesłanie swojego CV ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego na adres praca@perrot.pl z dopisaną klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji.

Informujemy, że dokumenty aplikacyjne bez oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

  


 

Jako lider w branży, Perrot jest wiodącym na rynkach światowych dostawcą produktów oraz systemów do zraszania w rolnictwie, sporcie i ochronie środowiska. Jako część dużego międzynarodowego koncernu The Toro Company każdego dnia wiele ludzi styka się z naszymi produktami. Codziennie kilka tysięcy pracowników na całym świecie angażuje się w rozwój i sukces naszego niezależnego i innowacyjnego przedsiębiorstwa.

W związku z rozwojem naszej firmy w Ustroniu poszukujemy kandydata na stanowisko:

 

 

Opis stanowiska - raportowanie produkcji / księgowy kosztów

 

Wymagania dla kandydata :

 

- Wykształcenie wyższe z zakresu biznesu / rachunkowości

- Minimum 4 lata doświadczenia w księgowaniu kosztów

- Minimum 3 lata doświadczenia w tworzeniu raportów, budżetowaniu i analizie

- Zdolności komputerowe: SAP (moduł kalkulacji kosztów) oraz Microsoft Office i Excel

- Wymagane zaawansowane umiejętności z języka angielskiego; Pożądany język niemiecki

- Doskonałe umiejętności komunikacji słownej i pisemnej

- Zdolność do obsługi wielu działań powodzeniem

- Praca w zespole

- Proaktywne, zorientowane na szczegóły, dokładne i analityczne myślenie

- Zdolny do podróżowania (głównie do niemieckiego zakładu)

 

Zakres obowiązków :

 

- Odpowiada za raportowanie operacji dla zakładów w Niemczech i Polsce;

- Pomoc w implementacji i aktualizacji systemu SAP ERP;

- Opracowanie i zapewnienie standardowych obliczeń kosztów począwszy od każdego roku podatkowego i nowych części w zależności od potrzeb;

- Dostarczanie zaleceń i informacji dotyczących zagadnień finansowych, skoncentrowanych na oszczędnościach i analizie wariancji produkcji;

- Aktywny uczestnik procesu zamknięcia na koniec miesiąca z zamknięciem w ciągu 3 dni roboczych; odpowiedzialny za przygotowanie rozliczeń międzyokresowych, analizę wariancji ceny zakupu, a także przestarzałą i rezerwę gwarancyjną;

- Wspierać Kierownika ds. Finansów w zakresie Planu i Prognozy w ciągu roku, będąc aktywnym uczestnikiem w przygotowaniu i wprowadzeniu do odpowiedniego systemu;

- Przygotowanie pliku budżetu na poziomie centrum kosztów, przesłanie i dokładność informacji o planie / projekcji w systemie raportowania;

- Przygotowanie miesięcznych raportów analizujące faktyczne plany / prognozy wszystkich kosztów produkcji, aby zapewnić realistyczny przegląd wyników;

- Dostarczenie analizy dla wydatków na inwentaryzację i inwestycje kapitałowe; przestarzałe rezerwy / przegląd rezerw; prognoza amortyzacji i przygotowanie inwestycji kapitałowych;

- Zarządzanie danymi materiałowymi dla kalkulacji kosztów w systemie SAP;

- Wszelkie inne czynności wymagane przez bezpośredniego przełożonego.

 

Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem pracy na tym stanowisku prosimy o przesłanie swojego CV oraz listu motywacyjnego na adres praca@perrot.pl z dopisaną klauzulą:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Perrot-Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu (43-450), przy ul. Kreta 2, moich danych osobowych w celu prowadzenia przez Spółkę procesów rekrutacyjnych, zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania udzielonej zgody w każdym momencie oraz o tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Perrot-Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu (43-450), przy ul. Kreta 2.

2) osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Perrot-Polska Sp. z o.o. jest administrator danych osobowych dostępny pod adresem e-mail: renata.markuzel@perrot.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy działu HR administratora danych.

5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rekrutacji, potem dane zostaną usunięte.

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Spółkę.

10) Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w formie profilowania.

 

Informujemy, że dokumenty aplikacyjne bez oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 


 

 

Jako lider w branży, Perrot jest wiodącym na rynkach światowych dostawcą produktów oraz systemów do zraszania w rolnictwie, sporcie i ochronie środowiska. Jako część dużego międzynarodowego koncernu The Toro Company każdego dnia wiele ludzi styka się z naszymi produktami. Codziennie kilka tysięcy pracowników na całym świecie angażuje się w rozwój i sukces naszego niezależnego i innowacyjnego przedsiębiorstwa.

       W związku z rozwojem naszej firmy do naszego Biura Handlowo-Technicznego w Ustroniu poszukujemy kandydata na stanowisko:

 

Doradca Techniczno - Handlowy 

 

Opis stanowiska :

 

·                nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów handlowych z klientami

·                fachowe doradztwo produktowe

·                tworzenie koncepcji instalacji w oparciu o wymagania klienta i wiedzę techniczną.

·                przygotowywanie ofert techniczno - handlowych

·                techniczny nadzór nad prowadzonymi inwestycjami

·                koordynacja serwisu systemów nawadniających

·                uczestnictwo w targach branżowych

 

Od przyszłych kandydatów oczekujemy:

 

·              wykształcenia minimum średniego technicznego

·              łatwości w nawiązywaniu kontaktów z klientami oraz umiejętności pracy w zespole

·              dyspozycyjności i pełnego zaangażowania w pracę

·              znajomość języka angielskiego na średnim poziomie zaawansowania

·              bardzo dobrej organizacji własnego czasu pracy

·              umiejętność korzystania z programów typu CAD będzie dodatkowym atutem 

 

 W zamian oferujemy:

 

·         urozmaiconą pracę, zorientowany na współpracę zespół, sympatyczną atmosferę pracy

·         zatrudnienie w międzynarodowej firmie, cieszącej się prestiżem i uznaniem klientów

·         szkolenia produktowe

·         możliwość rozwoju zawodowego

·         niezbędne narzędzia do wykonywania pracy

·         umowę o pracę i warunki wynagrodzenia uzależnione od wyników

 

Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem pracy na tym stanowisku prosimy o przesłanie swojego CV ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego na adres praca@perrot.pl z dopisaną klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji.

Informujemy, że dokumenty aplikacyjne bez oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.